Unit 3.2

Resmî Anlatımlarda Edilgen Çatı Soru

Contributors

Introduction

Edilgen çatılı fiiller, öznesi belli olmayan ya da nesnesi özne gibi görünen fiillerdir. Fiilin bildirdiği işi özne değil, bir başkası yapar ve özne bu işten etkilenir.

Edilgenlik eki duyuru, ilan, ders kitapları gibi resmî Türkçenin kullanıldığı alanlarda farklı bir ekle birlikte kullanılır.

Form

Resmî anlatımlarda edilgenlik ekinin soru halinin kullanımı çok yaygın değildir. Yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ıl/-(ı)n”+ “makta” + “mı” eki + “-dır

Fiil Soru
Yap- Yap-ıl-makta mı+dır?
Bil- Bil-in-mekte mi+dir?

Use

Resmî anlatımlarda edilgenlik ekinin kullanımı konuşma dilinden farklıdır. Duyurularda, ansiklopedik bilgi aktaran cümlelerde kullanırız. Sadece bir kullanım alanı vardır:

  1. Duyuru, ansiklopedik bilgi içeren resmî anlatımlarda edilgen yapmak için yararlanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans