Unit 6.1

Zarflar: (Hiç yoktan, Hiç değilse)

Contributors

Introduction

Belirteçler genellikle fiillerden önce gelerek onları zaman, yer, yön, nitelik, miktar gibi yönlerden etkileyen sözcüklerdir. “Hiç yoktan” gereksiz yere/boş boşuna anlamı taşırken; “hiç değilse” belirteci ise karşılaştırma yaparak iki durumdan birini tercih etme anlamı taşır.

Form

Hiç yoktan” ve “hiç değilse” zarfları birleşik yapıda zarflardır. Zarfın (hiç) ve olumsuz koşaçların (yok, değil) birleşmesiyle oluşmuştur. Bu belirteçler iki cümle arasında da bir cümle içerisinde de olabilir:

hiç yoktan / hiç değilse + cümle

birinci cümle + hiç yoktan/hiç değilse + ikinci cümle

Use

Hiç yoktan ve hiç değilse zarfları fiildeki anlamı güçlendirmek için kullanılan zarflardır. Farklı anlamlara sahiptirler:

  • Hiç yoktan” yapısı, cümleye gereksiz yere, boşu boşuna anlamı katar
  • Hiç değilse” yapısı, en az düzeyde elde edilen sonuçları nitelemek üzere kullanılır, “en azından” anlamı verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans