Unit 9.1

Zarf-Fiiller: “-dık +İyelik Eki + sürece”, “süresince/boyunca”

Contributors

Introduction

-dık +iyelik eki + sürece” bileşik zarflardan biridir. Eklendiği eylemin gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır; süreklilik belirtir. “süresince/boyunca” zarfları da aynı anlama sahiptir. “-dıkça” ulacı ile aynı anlamdadırlar.

Form

-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiili “-dık” sıfat-fiili, iyelik eki ve “sürece” zarf-fiilinin birleşmesiyle olluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz hali vardır.

süresince/boyunca” zarfları ise “süre/boy”isim köklerine “3. tekil şahıs iyelik eki” ve “-ca” eşitlik ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. İsim soylu sözcüklere geldiği için sadece olumlu hâli vardır.

OLUMLU

-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiili ve “süresince/boyunca” zarflarının olumlu yapı formülleri şu şekildedir:

fiil kökü + “-dık +iyelik eki + sürece

isim kökü + iyelik eki + süresince/boyunca

OLUMSUZ

süresince/boyunca” zarfları isim soylu sözcüklere geldiği için olumsuz halleri yoktur. “-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiilinin olumsuz hali şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” + “-dık +iyelik eki + sürece

Use

Bu ekler “-dıkça” zarf-fiili ile aynı anlama sahiptirler. Sadece bir durumda kullanırlar:

  • -dık + iyelik eki+ sürece” zarf-fiili de “süresince” ve “boyunca” zarfları da yalnızca gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans