Unit 9.1

Zarf-Fiiller: “-dık +İyelik Eki + sürece”, “süresince/boyunca”

Advertising

Introduction

-dık +iyelik eki + sürece” bileşik zarflardan biridir. Eklendiği eylemin gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır; süreklilik belirtir. “süresince/boyunca” zarfları da aynı anlama sahiptir. “-dıkça” ulacı ile aynı anlamdadırlar.

Form

-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiili “-dık” sıfat-fiili, iyelik eki ve “sürece” zarf-fiilinin birleşmesiyle olluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz hali vardır.

süresince/boyunca” zarfları ise “süre/boy”isim köklerine “3. tekil şahıs iyelik eki” ve “-ca” eşitlik ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. İsim soylu sözcüklere geldiği için sadece olumlu hâli vardır.

OLUMLU

-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiili ve “süresince/boyunca” zarflarının olumlu yapı formülleri şu şekildedir:

fiil kökü + “-dık +iyelik eki + sürece

isim kökü + iyelik eki + süresince/boyunca

OLUMSUZ

süresince/boyunca” zarfları isim soylu sözcüklere geldiği için olumsuz halleri yoktur. “-dık +iyelik eki + sürece” zarf-fiilinin olumsuz hali şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” + “-dık +iyelik eki + sürece

Use

Bu ekler “-dıkça” zarf-fiili ile aynı anlama sahiptirler. Sadece bir durumda kullanırlar:

  • -dık + iyelik eki+ sürece” zarf-fiili de “süresince” ve “boyunca” zarfları da yalnızca gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans