Unit 3.1

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Dönüşlü Fiil Soru

Contributors

Introduction

İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Bu tür fiillerde eylemleri yapan özne olduğu gibi, eylemden etkilenen de öznedir.

Form

Dönüşlü çatının soru hali yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(ı)l/-(ı)n” eki + dilek kipi/haber kipi+ şahıs eki + “-mı” eki

fiil kökü: sev- (belirli geçmiş zaman eki -dı ile birlikte)

Kişi Soru
Ben Sev-in-di-m mi?
Sen Sev-in-di-n mi?
O Sev-in-di mi?
Biz Sev-in-di-k mi?
Siz Sev-in-di-niz mi?
Onlar Sev-in-di-ler mi?

Use

Dönüşlülük ekinin bir kullanım alanı vardır:

  1. Özne eylemi yapar ve eylemden etkilenir.
  2. Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen eylem ile dönüşlü eylem arasındaki fark ise şudur: Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır, edilgen fiillerin ise sözde öznesi vardır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans