Unit 3.1

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Dönüşlü Fiil Soru

Advertising

Introduction

İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Bu tür fiillerde eylemleri yapan özne olduğu gibi, eylemden etkilenen de öznedir.

Form

Dönüşlü çatının soru hali yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(ı)l/-(ı)n” eki + dilek kipi/haber kipi+ şahıs eki + “-mı” eki

fiil kökü: sev- (belirli geçmiş zaman eki -dı ile birlikte)

Kişi Soru
Ben Sev-in-di-m mi?
Sen Sev-in-di-n mi?
O Sev-in-di mi?
Biz Sev-in-di-k mi?
Siz Sev-in-di-niz mi?
Onlar Sev-in-di-ler mi?

Use

Dönüşlülük ekinin bir kullanım alanı vardır:

  1. Özne eylemi yapar ve eylemden etkilenir.
  2. Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen eylem ile dönüşlü eylem arasındaki fark ise şudur: Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır, edilgen fiillerin ise sözde öznesi vardır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans