Unit 7.1

Zarf-Fiiller: “-makla kalma-“

Advertising

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Eylemin sadece yapılmadığını onun yanında başka bir eylemin de yapıldığını anlatır. Eki “-makla kalma-” dır.

Form

-mak” isim-fiili, “-la” vasıta hali eki ve “kal-” fiilinin olumsuz halinin birleşmesiyle oluşmuştur. Çoğu zaman bir başka fiille beraber kullanılır. Bu kalıp yalnızca “kalmamak” şeklinde olumsuzda kullanılır; olumlu ve soru formları görülmez. İki farklı yapı formülü vardır:

fiil kökü + “-makla kalma-” + haber/dilek kipi + şahıs eki

fiil kökü + “-makla kalma” + “-(y)ıp” zarf-fiili

Use

“-makla kalma-“ zarf-fiilini bir eylemin yanında bir başka eylemin daha yapıldığını anlatmak için kullanırız. Cümlede vurguyu arttırır. Bir kullanım alanı vardır:

  1. Tek başına yan cümledeki eylem yapılmayıp, üzerine bir başka eylemin daha yapıldığını anlatmak için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans