Unit 11.1

Adlaştırma

Advertising

Introduction

Türkçede sıfatları sadece nitelediği isimle birlikte kullanmayız. Sıfatları adlaştırarak konuşmada ve yazıda kelime tekrarından kaçınırız. Cümlede özne, nesne, dolaylı tümleç gibi görevlerde kullanılabilir.

Form

Sıfatları isimleştirme ekleri “-(s)ı” 3. tekil iyelik eki ve “-lArı, -(s)ı” 3. çoğul şahıs iyelik ekleridir. Adlaştırma yapı formülü niteleme sıfatları ve belgisiz sıfatlar için farklıdır:

niteleme sıfatı + 3. kişi iyelik ekleri > ad

belgisiz sayı sıfatı + iyelik eki* > ad

* İyelik eklerinden 3. tekil kişi ve çoğul kişi ekleri kullanılır.

Use

Sıfatların adlaştırılması Türkçede sıkça kullanılan yapılardan biridir. Sıfatları her zaman isimlerle birlikte kullanmak istemediğimiz zaman başvururuz. “Sıfatların adlaştırılması”nın iki temel kullanımı vardır:

  1. Sıfatlar adlaşarak özne, nesne, dolaylı tümleç gibi görevlerde kullanılır.
  2. Kelime tekrarından kaçınmak için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans