Unit 4.2

Tezlik Fiili: Soru

Contributors

Introduction

Tezlik fiili, kurallı birleşik fiillerden (yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma) biridir. Diğer kurallı birleşik fiillerde olduğu gibi tezlik fiilinde de yardımcı fiil anlamını yitirir. Çabukluk, aniden olma ya da önemsememe, gelişigüzel yapma anlamı katar.

Example

Tezlik Fiilinin soru hâli şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)ıver-” + dilek/haber kipi + şahıs eki + “mı” eki

fiil kökü: bitir- (belirli geçmiş zaman ile birlikte)

Kişi Soru
Ben Bitir-iver-di-m mi?
Sen Bitir-iver-di-n mi?
O Bitir-iver-di mi?
Biz Bitir-iver-di-k mi?
Siz Bitir-iver-di-niz mi?
Onlar Bitir-iver-di-ler mi?

Use

Türkçede tezlik fiilleri fiilin hemen yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bunun dışında da kullanım alanları vardır:

  1. Çabukluk bildirmekte
  2. Aniden, beklenmeyen bir olay hakkında
  3. Önemsememe, gelişigüzel yapma bildirmekte

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans