Unit 4.2

Tezlik Fiili: Soru

Advertising

Introduction

Tezlik fiili, kurallı birleşik fiillerden (yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma) biridir. Diğer kurallı birleşik fiillerde olduğu gibi tezlik fiilinde de yardımcı fiil anlamını yitirir. Çabukluk, aniden olma ya da önemsememe, gelişigüzel yapma anlamı katar.

Example

Tezlik Fiilinin soru hâli şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)ıver-” + dilek/haber kipi + şahıs eki + “mı” eki

fiil kökü: bitir- (belirli geçmiş zaman ile birlikte)

Kişi Soru
Ben Bitir-iver-di-m mi?
Sen Bitir-iver-di-n mi?
O Bitir-iver-di mi?
Biz Bitir-iver-di-k mi?
Siz Bitir-iver-di-niz mi?
Onlar Bitir-iver-di-ler mi?

Use

Türkçede tezlik fiilleri fiilin hemen yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bunun dışında da kullanım alanları vardır:

  1. Çabukluk bildirmekte
  2. Aniden, beklenmeyen bir olay hakkında
  3. Önemsememe, gelişigüzel yapma bildirmekte

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans