Unit 1.1

Fiil Cümlelerinde Olumsuzluk: “Değil” Koşacı

Advertising

Introduction

Olumsuzluk fiil soylu ve isim soylu sözcüklerde farklı eklerle kullanılır. İsim cümlelerinde olumsuz yapmak için “değil” koşacı kullanılır. Koşaç cümlelerinde “i” fiilinin olumsuzudur. Çeşitli olumsuzluk yapıları kurmak üzere kullanılır. Ayrıca “değil” zaman çekimli eylemlere gelerek vurgu yapabilir.

Form

Fiil cümleleri de isim cümleleri gibi “değil” koşacı alabilir. Yapıca olumlu ve olumsuz hâlleri vardır.

Yapıca ve Anlamca Olumsuz “Değil Koşacı”:

Anlamca olumsuz anlam bildirir. Olumsuzluk eki almadığı için yapıca olumsuz olarak ele alınır.

fiil kökü + haber kipi + “değil” koşacı + şahıs eki

Yapıca Olumsuz, Anlamca Olumlu “Değil Koşacı”:

Olumsuzluk eki aldığı için yapıca olumsuzdur, ancak anlamca iki olumsuzluk eki aldığı için olumlu anlam verir.

fiil kökü + “-ma” eki + haber kipi + “değil” koşacı + şahıs eki

Kişi Olumlu* Olumsuz*
Ben Sev-iyor değil+im Sev-mi-yor değil+im
Sen Sev-iyor değil+sin Sev-mi-yor değil+sin
O Sev- iyor değil Sev-mi-yor değil
Biz Sev- iyor değil+iz Sev-mi-yor değil+iz
Siz Sev-iyor değil+siniz Sev-mi-yor değil+siniz
Onlar Sev-iyor değil+ler Sev-mi-yor değil+ler

* “Değil koşacı” tek başına anlamca olumsuzluk bildirir. Burada olumlu ve olumsuz ayrımı olumsuzluk eki alıp almadığına göre yapılmıştır.

Use

İsim cümleleri fiil cümlelerinden farklı bir şekilde olumsuzluk eki alır. Olumsuzluk eki “değil”dir. Olumsuzluk koşacı “değil”in üç ana kullanımı vardır:

  1. İsim cümlelerinde olumsuzluk bildirir.
  2. Fiil cümlelerinde anlamı vurgular.
  3. Tümce ögelerini karşıtlık içerisinde vurgular ve olumsuz yapar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans