Unit 11.2

İsimlerde Küçültme

Contributors

Introduction

Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen “küçük, mini, ufak” gibi sıfatlarla ifade edilir:Küçük köy, ufak el, mini kasa…

Bazen bu sıfatların yerini “-cık, -cağız” ekleri tutar. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar.

Form

isim+cık/-cağız*

küçük tepe>tepecik                        küçük çocuk>çocukcağız

k” sesi ile biten sıfatlara -cık eki getirildiğinde sıfatın sonundaki “k” düşer:

  • küçük>küçücük
  • ufak>ufacık
  • alçak>alçacık
  • minik>minicik

“-ce, -imsi, -imtrak” ekleri de küçültme anlamı katar:

  • küçük>küçükçe
  • büyük>büyükçe
  • iri>irice
  • yeşil>yeşilimsi
  • sarı>sarımtırak 

“-cağız” ekindeki “c” sesi benzeşmeye uğramaz ve genellikle ek, ünlü uyumuna da uymayarak “-cağız” formunu korur.

Use

Bu ekler her zaman küçültme anlamı katmayabilir; acıma ve sevgi; zavallılık ve küçümseme anlamları da katabilir:

Serçecik daldan dala atlıyor. (acıma)
Adamcağız korka korka ayağa kalkar. (acıma)
Bebeciğimi çok özledim, diyordu. (sevgi)
küçük insan>insancık (zavallılık)
zavallı kelimeler>zavallı kelimecikler (küçümseme)

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans