Unit 11.2

İsimlerde Küçültme

Advertising

Introduction

Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen “küçük, mini, ufak” gibi sıfatlarla ifade edilir:Küçük köy, ufak el, mini kasa…

Bazen bu sıfatların yerini “-cık, -cağız” ekleri tutar. Bu ekler isimlere küçültme anlamı katar.

Form

isim+cık/-cağız*

küçük tepe>tepecik                        küçük çocuk>çocukcağız

k” sesi ile biten sıfatlara -cık eki getirildiğinde sıfatın sonundaki “k” düşer:

  • küçük>küçücük
  • ufak>ufacık
  • alçak>alçacık
  • minik>minicik

“-ce, -imsi, -imtrak” ekleri de küçültme anlamı katar:

  • küçük>küçükçe
  • büyük>büyükçe
  • iri>irice
  • yeşil>yeşilimsi
  • sarı>sarımtırak 

“-cağız” ekindeki “c” sesi benzeşmeye uğramaz ve genellikle ek, ünlü uyumuna da uymayarak “-cağız” formunu korur.

Use

Bu ekler her zaman küçültme anlamı katmayabilir; acıma ve sevgi; zavallılık ve küçümseme anlamları da katabilir:

Serçecik daldan dala atlıyor. (acıma)
Adamcağız korka korka ayağa kalkar. (acıma)
Bebeciğimi çok özledim, diyordu. (sevgi)
küçük insan>insancık (zavallılık)
zavallı kelimeler>zavallı kelimecikler (küçümseme)

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans