Unit 3.1

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Olumsuz Dönüşlü Fiil

Contributors

Introduction

İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Bu tür fiillerde eylemleri yapan özne olduğu gibi, eylemden etkilenen de öznedir.

Form

Dönüşlü çatı olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(ı)l/-(ı)n” eki + “-ma” Eki + dilek kipi/haber kipi + şahıs eki

Kişi Olumsuz
Ben Sev-in-me-di-m
Sen Sev-in-me-di-n
O Sev-in-me-di
Biz Sev-in-me-di-k
Siz Sev-in-me-di-niz
Onlar Sev-in-me-di-ler

Use

Dönüşlülük ekinin bir kullanım alanı vardır:

  1. Özne eylemi yapar ve eylemden etkilenir.
  2. Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen eylem ile dönüşlü eylem arasındaki fark ise şudur: Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır, edilgen fiillerin ise sözde öznesi vardır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans