Unit 6.2

Zarf-Fiiller: “-mak/-ma + İyelik Eki koşuluyla/şartıyla”

Contributors

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Şart bildirirler ve iki cümleciği birbirlerine bağlarlar. İki zarf-fiil de aynı anlama sahiptir.

Form

mak/-ma” isim fiillerinin, “iyelik ekinin ve “koşuluyla/şartıyla” kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi sadece fiillere eklenirler. Türkçedeki çoğu zarf-fiil gibi olumlu ve olumsuz hâlleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiillerin olumlu yapı formülü iki şekildedir:

fiil kökü + “-mak” + “koşuluyla/şartıyla

fiil kökü + “-ma” + iyelik eki “koşuluyla/şartıyla

OLUMSUZ

Bu zarf-fiillerin olumsuz yapı formülü iki şekildedir:

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki + “-mak” + “koşuluyla/şartıyla

fiil kökü + “-ma” olumsuzluk eki + “-ma” + iyelik eki + “koşuluyla/şartıyla

Use

-mak/-ma koşuluyla/şartıyla” zarf-fiilleri şart bildirmek istediğimiz zaman kullanırız. Bu zarf-fiillerin bir kullanım yeri vardır:

  1. iki cümleyi birbirine bağlar ve ana eylemin olması için bir şartın varlığını bildirirler.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans