Unit 11.1

Zarf-Fiiller: (-dık/-(y)acak + İyelik Eki + hâlde)

Introduction

Birleşik zarf-fiillerden biridir. Bu ulaçta, eklendiği fiildeki iş yapılır ama ana eylem yine de gerçekleşir. İki eylem zıt koşul bildirir.

Form

-dık/-(y)acak” sıfat fiilleri, “iyelik eki” ve “hâlde” sözcüğünün birleşmesiyle kalıplaşmıştır. Diğer ulaçlar gibi sadece olumlu ve olumsuz hâlleri vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-dık/-(y)acak” + iyelik eki + hâlde
yap-tığ+ım hâlde, kolay ol-duğ+u hâlde, bitir-ecek+leri + hâlde

OLUMSUZ

Bu zarf-fiilin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-ma” eki + “-dık/-(y)acak” + iyelik eki + hâlde
yap-ma-dığ+ım hâlde, kolay ol-ma-dığ+ı hâlde, bitir-me-y-ecek+leri hâlde

Use

Bu zarf-fiil iki cümle arasında karşıtlık bildirmek için kullanılır. “-dık/-(y)acak + iyelik eki + hâlde” ulacının iki temel kullanım alanı vardır:

  1. Eklendikleri fiildeki işin, olayın, durumun gerçekleşmesine karşın yapılmasını anlatır. Zıt koşullar cümlede birlikte kullanılır.
  2. Karşıtlık anlamı dışında bir durum belirtmek için de kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans