Unit 4.1

Dilek Kipinin Hikâyesi: Olumsuz

Introduction

Dilek kipinin hikâyesi birleşik zamanlı çekimlerden biridir ve artık değişemeyecek durumlar hakkında koşul bildirir. ‘Eğer’ sözcüğü kullanıldığında koşul daha da vurgulanır. ‘Keşke’ sözcüğü ile birlikte kullanıldığında ise gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş eylemler hakkında ters yönde arzuyu ya da bir durum hakkındaki pişmanlığı anlatır.

Form

3. çoğul şahıs için iki farklı kullanım görülür. İsim ve fiiller için farklı olumsuz yapı formülleri vardır:
fiil kökü + “-ma” eki + “-saydı” eki + şahıs eki
isim kökü + “ol-” fiili + “-ma” eki + “-saydı” eki + şahıs eki
Fiil kökü: büyü-
Kişi Olumsuz
Ben Büyü-me-se-y-di-m
Sen Büyü-me-se-y-di-n
O Büyü-me-se-y-di
Biz Büyü-me-se-y-di-k
Siz Büyü-me-se-y-di-niz
Onlar Büyü-me-se-y-di-ler

Büyü-me-se-ler-di

Use

Dilek kipinin hikâyesini geçmişte kalmış olaylar hakkında koşul bildirmek için kullanırız. “Eğer” sözcüğüyle birlikte şu anlamda kullanılır:

  1. Artık değişemeyecek durumlar hakkında koşul bildirir.

Dilek kipinin hikâyesini, “keşke” sözcüğüyle birlikte ise şu durumlar için kullanırız:

  1. Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş bir eylem hakkındaki ters yönde bir arzuyu anlatmak için
  2. Bir durum hakkında pişmanlık bildirmek için

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans