Unit 2.2

Yapılarına Göre İsimler: Birleşik İsimler

Introduction

Yeni bir kavramı karşılamak üzere, birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.

Form

Türkçede üç yolla birleşik isim yapılır:

  • Anlam kayması yoluyla
  • Ses kaynaşması yoluyla
  • Kelime sınıfı kayması yoluyla

ne + asıl → nasıl
demir + baş → demirbaş
Afyon + kara + hisar → Afyonkarahisar

Use

Birleşik isimleri yeni bir kavramı karşılamak için kullanırız.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans