Unit 1.2

Şartlı Birleşik Zaman: Olumlu

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Birleşik zaman birden fazla kip eki alan eylemlerdir.

Şartlı birleşik zaman eki eklendiği eylemin ana tümcenin koşulu olduğunu bildirir.

Form

Birleşik zamanlı fiil, ek fiil ve kip ekinin bir araya gelmesiyle yapılır. Şartlı birleşik zaman eki “-sa”dır. Dilek ve istek kipleri hariç, diğer kiplerin hepsi ile birlikte kullanılabilir. Soru hâli yoktur.

Birleşik zamanın şartının olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + haber/dilek kipi + “-sa” eki + şahıs eki

Use

Türkçede şart eki “-sa”dır. Başka bir kip ekiyle kullanıldığında da koşul bildirir. Eklendiği eylemin ana cümlenin eyleminin koşulu olduğunu bildirir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans