Unit 3.2

Dilek Kipi: Soru

Advertising

Introduction

Fiili dileğe bağlayan kiptir. Konuşan kişi cümledeki yargının gerçekleşmesini diler. “Keşke” sözcüğü ile beraber kullanılır.

Form

Dilek kipinin soru hâli yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-sa” eki + şahıs eki + “-mı” eki
isim kökü + “ol-” fiili + “-sa” eki + “-mı” eki
İsim kökü: zengin
Kişi Soru
Ben Zengin ol-sa-m mı?
Sen Zengin ol-sa-n mı?
O Zengin ol-sa mı?
Biz Zengin ol-sa-k mı?
Siz Zengin ol-sa-nız mı?
Onlar Zengin ol-sa-lar mı ?

Use

  1. Cümlede bir dilek belirtir. Keşke sözcüğü ile birlikte kullanıldığında dilek vurgulanır.
  2. Dilek kipinin soru cümleleri, konuşan kişinin yapmayı veya yapmamayı arzu ettiği bir iş hakkında bir başka kişiden görüş alması için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans