Unit 9.1

Zıtlık Edatları: “-(y)A rağmen/karşın”

Advertising

Introduction

-(y)a rağmen/karşın” edatları ad soylu sözcüklere gelir ve ana eylemin yapılışına karşıtlık anlatır. “-dık/acak hâlde” ve “-ma+iyelik eki + na rağmen/karşın” zarf-fiilleriyle aynı anlama sahiptir.

Form

Birleşik yapılı edatlardan biridir.“-(y)a” yönelme hâl eki ve “rağmen/karşın” zarflarının birleşmesiyle kalıplaşmıştır. İsim soylu sözcüklere geldiği için olumsuzluk eki alamaz. Sadece olumlu hâli vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
isim kökü + “-(y)a rağmen/karşın”

Use

-(y)a rağmen/karşın” yapıları iki zıt durum bildiren tümceler arasında kullanılır. Yalnızca bir durum için kullanılır:

  1. Ana eylemin yapılışına karşıtlık anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans