Unit 9.1

Zıtlık Edatları: “-(y)A rağmen/karşın”

Contributors

Introduction

-(y)a rağmen/karşın” edatları ad soylu sözcüklere gelir ve ana eylemin yapılışına karşıtlık anlatır. “-dık/acak hâlde” ve “-ma+iyelik eki + na rağmen/karşın” zarf-fiilleriyle aynı anlama sahiptir.

Form

Birleşik yapılı edatlardan biridir.“-(y)a” yönelme hâl eki ve “rağmen/karşın” zarflarının birleşmesiyle kalıplaşmıştır. İsim soylu sözcüklere geldiği için olumsuzluk eki alamaz. Sadece olumlu hâli vardır.

OLUMLU

Bu zarf-fiilin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
isim kökü + “-(y)a rağmen/karşın”

Use

-(y)a rağmen/karşın” yapıları iki zıt durum bildiren tümceler arasında kullanılır. Yalnızca bir durum için kullanılır:

  1. Ana eylemin yapılışına karşıtlık anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans