Unit 9.2

Contributors

Introduction

-sa -da/bile” yapısı eklendiği fiilin ana eylemin gerçekleşmesi için bir koşul olmadığını belirtir. Ana eylem her durumda gerçekleşir.

Form

Birleşik yapılı edatlardan biridir. “-sa” şart eki, “-da” bağlacı veya “bile” edatı ile birleşerek kalıplaşmıştır. “-sa dA/bile” yapısı fiillere geldiği gibi, isim soylu sözcüklere “ol-” fiili vasıtasıyla gelir. Diğer zarf-fiiller gibi sadece olumlu ve olumsuz hâlleri vardır:

OLUMLU

fiil kökü+ “-sa” + şahıs eki + “-da /bile

isim kökü + “ol-” fiili+ “-sa” şahıs eki + “-da /bile

fiil kökü: vazgeç-

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Vazgeç-se-m de Vazgeç-me-se-m de
Sen Vazgeç-se-n de Vazgeç-me-se-n de
O Vazgeç-se de Vazgeç-me-se de
Biz Vazgeç-se-k de Vazgeç-me-se-k de
Siz Vazgeç-se-niz de Vazgeç-me-se-niz de
Onlar Vazgeç-se-ler de Vazgeç-me-se-ler de

İsim kökü: hasta

Kişi Olumlu Olumsuz
Ben Hasta ol-sa-m bile Hasta ol-ma-sa-m bile
Sen Hasta ol-sa-n bile Hasta ol-ma-sa-n bile
O Hasta ol-sa bile Hasta ol-ma-sa bile
Biz Hasta ol-sa-k bile Hasta ol-ma-sa-k bile
Siz Hasta ol-sa-nız bile Hasta ol-ma-sa-nız bile
Onlar Hasta ol-sa-lar bile Hasta ol-ma-sa-lar bile

Use

-sa” + şahıs eki + “-da /bile” yapıları iki zıt durum bildiren tümceler arasında kullanılır. Türkçede yalnızca aşğıdaki durum için kullanırız:

  1. -sa -da/bile” yapısı eklendiği fiilin ana eylemin gerçekleşmesi için bir koşul olmadığını belirtir. Ana eylem her koşulda gerçekleşir ya da gerçekleşmez.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans