Unit 5.2

Özne Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Olumlu İşteş Fiil

Advertising

Introduction

Fiilde anlatılan işin birden fazla özne tarafından birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren fiillere işteş fiil denir. İşteş fiil, her şeyden önce, birden fazla öznesi olan fiil değil, olabilmesi, meydana gelebilmesi için birden fazla özneyi gerektiren fiildir ve bu fiiller (eylemler), özneler tarafından birlikte veya karşılıklı yapılır.

Form

İşteş fiiller, fiil kök veya gövdelerine “-ş” ekinin getirilmesiyle oluşturulur.

Diğer çatı grupları gibi sadece fiil soylu kelimelere gelir. İşteş çatı olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü+ “-(ı)ş” eki + dilek kipi/haber kipi+ şahıs eki

fiil kökü: bul- (gelecek zaman eki (-y)acak ile birlikte)

Kişi Olumlu
Ben Bul-uş-acağ-ım
Sen Bul-uş-acak-sın
O Bul-uş-acak
Biz Bul-uş-acağ-ız
Siz Bul-uş-acak-sınız
Onlar Bul-uş-acak-lar

Use

İşteşlik çatısında eylem birden fazla kişi tarafından yapılır. Bu çatı ekini şu amaçlarla kullanırız:

  1. işin beraber yapıldığını anlatmak için
  2. işin karşılıklı yapıldığını anlatmak için

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans