Unit 10.1

Dolaylı Anlatım (Evet-Hayır Soruları)

Introduction

Bir başkasının sözleri başka bir kişiye aktarmak istediğimiz zaman birebir aynı sözcükleri kullanmayız. Başkasından duyulan bir ifadenin yargısını değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmak için dolaylı anlatım denir.

Evet veya hayır şeklinde cevap verilen soruların dolaylı anlatımında “-(y)ıp” zarf-fiilinden ve “-ma” olumsuzluk ekinden yararlanılır.

Form

Evet/Hayır soruları” nın dolaylı anlatımlarında ana eylem “sormak” tır. Olumlu hâlde ana eylem iki kez kullanılır. Birinci eylem “-(y)ıp” zarf-fiilini ikinci eylem “-ma” olumsuzluk ekini alır. Haber kipi olarak çoğunlukla belirli (görülen) geçmiş zaman veya şimdiki zaman kullanılır. Olumlu dolaylı anlatım yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü+ “-(y)ıp” fiil kökü + “-ma” eki+ “-dık/-(y)acak” eki+ iyelik eki+ “-(n)ı” eki+ sor- + haber kipi + şahıs eki

NOT:
Evet/Hayır sorularının dolaylı anlatımı için olumsuzluk yapısı bulunmamaktadır.

Use

Dolaylı anlatım, başkasının sözlerini bir başkasına cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmamızı sağlar. Dolaylı anlatımda, ana ifadedeki fiilin aldığı zaman ekine göre farklı bir kip eki gelir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans