Unit 3.2

Dilek Kipi: Olumsuz

Introduction

Fiili dileğe bağlayan kiptir. Konuşan kişi cümledeki yargının gerçekleşmesini diler. “Keşke” sözcüğü ile beraber kullanılır.

Form

Dilek kipinin olumsuz yapı formülleri şu şekildedir:
fiil kökü+ “-ma”eki + “-sa” eki + şahıs eki
isim kökü + “ol-” fiili + “-ma” eki + “-sa”eki +şahıs eki

İsim kökü: zengin

Kişi Olumsuz
Ben Zengin ol-ma-sa-m
Sen Zengin ol-ma-sa-n
O Zengin ol-ma-sa
Biz Zengin ol-ma-sa-k
Siz Zengin ol-ma-sa-nız
Onlar Zengin ol-ma-sa-lar

Use

  1. Cümlede bir dilek belirtir. Keşke sözcüğü ile birlikte kullanıldığında dilek vurgulanır.
  2. Dilek kipinin soru cümleleri, konuşan kişinin yapmayı veya yapmamayı arzu ettiği bir iş hakkında bir başka kişiden görüş alması için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans