Unit 1.1

Hikâye Birleşik Zamanı Olumsuz

Introduction

Çekimli fiiller, taşıdıkları kip sayısına göre basit veya birleşik zamanlı fiiller olarak iki gruba ayrılır. Birleşik zamanlı fiiller birden fazla kip eki alan eylemlerdir.

Hikâye birleşik zamanı, bahsedilen eylemin geçmişte kaldığını anlatır. Bu işleviyle şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve gereklilik kipinde temelde öyküleme tarzı anlatımı sağlar.

Form

Hikâye birleşik zamanının olumsuz yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü+ “-ma” eki + haber/dilek kipi + “-dı”+ şahıs eki

Use

Hikâye birleşik zamanı, genellikle geçmişte kalan eylemlerin anlatımı için kullanılır. Ancak hikâye eki şart ekinden sonra geldiğinde geçmişte kalan eylemleri anlatmaz:

  1. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve gereklilik kipinde temelde öyküleme tarzı anlatımı sağlar.
  2. Hikâye eki şart ekinden sonra geldiğinde gerçekleşmeyecek durumlar, pişmanlık bildirir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans