Unit 10.1

Dolaylı Anlatım (Bütün Zamanlar)

Introduction

Bir başkasının sözleri başka bir kişiye aktarmak istediğimiz zaman birebir aynı sözcükleri kullanmayız. Başkasından duyulan bir ifadenin yargısını değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmak için dolaylı anlatım denir.
Zaman bildiren ifadelerin dolaylı anlatımında “-dık/-(y)acak” sıfat-fiilleri ile birlikte ifade aktarılır.

Form

Dolaylı anlatımlı cümleler genel olarak “söylemek” fiiliyle birlikte kullanılır. Ancak bunun dışında “belirtmek”, “açıklamak” gibi fiillerden de yararlanılabilir. Yüklemler öğrenilen geçmiş zaman eki “-dı” ile çekimlenir.Bunların yanında “-dık/-(y)acak” sıfat-fiilleri de getirilir.

OLUMLU DOLAYLI ANLATIM

Haber kipi olarak belirli (görülen) geçmiş zaman veya şimdiki zaman kullanılır. Zaman bildiren cümlelerde olumlu dolaylı anlatım yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-dık/-(y)acak” + iyelik eki + “-nı” + “söyle-/belirt-/açıkla-” + haber kipi + şahıs eki

OLUMSUZ DOLAYLI ANLATIM

Haber kipi olarak belirli (görülen) geçmiş zaman veya şimdiki zaman kullanılır. Zaman bildiren cümlelerde olumsuz dolaylı anlatım yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü +”-ma” eki + “dık/-(y)acak” + iyelik eki + “nı” + “söyle-/belirt-/açıkla-” + haber kipi + şahıs eki

Use

Dolaylı anlatım, başkasının sözlerini bir başkasına cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmamızı sağlar. Ana ifadedeki fiilin aldığı zaman ekine göre dolaylı anlatım kurarken farklı kip ekleri gelir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans