Unit 10.1

Dolaylı Anlatım (Bütün Zamanlar)

Advertising

Introduction

Bir başkasının sözleri başka bir kişiye aktarmak istediğimiz zaman birebir aynı sözcükleri kullanmayız. Başkasından duyulan bir ifadenin yargısını değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmak için dolaylı anlatım denir.
Zaman bildiren ifadelerin dolaylı anlatımında “-dık/-(y)acak” sıfat-fiilleri ile birlikte ifade aktarılır.

Form

Dolaylı anlatımlı cümleler genel olarak “söylemek” fiiliyle birlikte kullanılır. Ancak bunun dışında “belirtmek”, “açıklamak” gibi fiillerden de yararlanılabilir. Yüklemler öğrenilen geçmiş zaman eki “-dı” ile çekimlenir.Bunların yanında “-dık/-(y)acak” sıfat-fiilleri de getirilir.

OLUMLU DOLAYLI ANLATIM

Haber kipi olarak belirli (görülen) geçmiş zaman veya şimdiki zaman kullanılır. Zaman bildiren cümlelerde olumlu dolaylı anlatım yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-dık/-(y)acak” + iyelik eki + “-nı” + “söyle-/belirt-/açıkla-” + haber kipi + şahıs eki

OLUMSUZ DOLAYLI ANLATIM

Haber kipi olarak belirli (görülen) geçmiş zaman veya şimdiki zaman kullanılır. Zaman bildiren cümlelerde olumsuz dolaylı anlatım yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü +”-ma” eki + “dık/-(y)acak” + iyelik eki + “nı” + “söyle-/belirt-/açıkla-” + haber kipi + şahıs eki

Use

Dolaylı anlatım, başkasının sözlerini bir başkasına cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarmamızı sağlar. Ana ifadedeki fiilin aldığı zaman ekine göre dolaylı anlatım kurarken farklı kip ekleri gelir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans