Unit 10.1

Zarf-Fiiller: “-dıkça”

Advertising

Introduction

Bileşik zarflardan biridir. Eklendiği eylemin gerçekleşmesine veya gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır; süreklilik belirtir. “-dık +iyelik eki + sürece” yapısıyla aynı anlama sahiptir.

Form

-dıkça” zarf-fiili, “-dık” sıfat fiil eki ve “-ca” eşitlik ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz hali vardır.

OLUMLU
-dıkça” zarf-fiilinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-dıkça” eki

al+dıkça, ver+dikçe, sor+dukça, gül+dükçe

sat+tıkça, et+tikçe, konuş+tukça, öt+tükçe

OLUMSUZ

-dıkça” zarf-fiilinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-dıkça” eki

Use

-dıkça” zarf-fiili “-dık+ iyelik eki+ sürece” yapısıyla aynı anlama sahiptir. Bir işin art arda veya belli aralıklarla tekrarlandığını gösterir.

  • ana eylemde eklendiği eylemin gerçekleşmesine veya gerçekleşme süresine bağlı olduğunu anlatır.
  • -dıkça” ulacı olumsuzluk eki alırsa, sadece gerçekleşmeme süresine bağlı olduğunu anlatır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans