Unit 3.1

Duyulan Geçmiş Zaman: Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Geçmiş zaman bulunulan zamandan önce gerçekleşen olayları anlatır. Türkçede iki türlü geçmiş zaman vardır. Bunlardan biri de belirsiz (duyulan) geçmiş zamandır.

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır.

Form

Belirsiz geçmiş zamanın soru hâli şu şekildedir:
fiil kökü + “-mIşeki + “-mI” eki + şahıs eki

Kişi Soru
Ben Uyu-muş mu-yum
Sen Uyu-muş mu-sun
O Uyu-muş mu
Biz Uyu-muş mu-yuz
Siz Uyu-muş mu-sunuz
Onlar Uyu-muş-lar mı

Example

  • Uykumda konuşmuş muyum?
  • Sınavı geçmiş misin?
  • Bebek gece ağlamış mı?
  • Geçen hafta cuma günü toplantı yapmış mıyız?
  • Çarşamba günü kütüphaneye gitmiş misiniz?
  • Sınıfta çok soru sormuşlar mı?

Use

Fiil köklerine eklenir ve eylem yüklem görevine gelir. Belirsiz (duyulan) geçmiş zamanı şu durumlarda kullanırız:

  • eylemin gerçekleştiği başkasından duyulduğunda
  • konuşan kişi eylemi sonradan öğrendiğinde
  • konuşan kişi eylemi sonradan fark ettiğinde

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans