Unit 1.2

Şimdiki Zamanın Rivayeti: Soru

Contributors

Introduction

Birleşik zamanlı fiil çekimlerinden biridir. Konuşanın şu anda gerçekleşmekte olan eylemi başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Şimdiki zamanın hikayesinin soru halinin yapı formülü şu şekildedir:

fiil Kökü + “-(I)yor” eki + “-mI” soru eki + “-mIş” eki + şahıs eki

Not: Üçüncü çoğul şahısta, şahıs eki genellikle şimdiki zaman ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Soru
Ben Sor-uyor mu-y-muş-um?
Sen Sor-uyor mu-y-muş-sun?
O Sor-uyor mu-y-muş?
Biz Sor-uyor mu-y-muş-uz?
Siz Sor-uyor mu-y-muş-sunuz?
Onlar Sor-uyor-lar mı-y-mış? / Sor-uyor mu-y-muş-lar?

Example

  • Uykumda konuşuyor muymuşum?
  • Sınavdan geçiyor muymuşsun?
  • Seni arıyor muymuş?
  • Yarın tatile gidiyor muymuşuz?
  • Haftaya Barcelona’ya geliyor muymuşsunuz?
  • Bu yaz İstanbul’a gidiyorlar mıymış?

Use

Şimdiki zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • eylemin başkasından duyulduğunu, sonradan öğrenildiğini anlattığımız zaman
  • eylemin sonradan fark edildiğini anlattığımız zaman

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans