Unit 1.2

Şimdiki Zamanın Rivayeti: Soru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Birleşik zamanlı fiil çekimlerinden biridir. Konuşanın şu anda gerçekleşmekte olan eylemi başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Şimdiki zamanın hikayesinin soru halinin yapı formülü şu şekildedir:

fiil Kökü + “-(I)yor” eki + “-mI” soru eki + “-mIş” eki + şahıs eki

Not: Üçüncü çoğul şahısta, şahıs eki genellikle şimdiki zaman ekinden hemen sonra gelir.

Kişi Soru
Ben Sor-uyor mu-y-muş-um?
Sen Sor-uyor mu-y-muş-sun?
O Sor-uyor mu-y-muş?
Biz Sor-uyor mu-y-muş-uz?
Siz Sor-uyor mu-y-muş-sunuz?
Onlar Sor-uyor-lar mı-y-mış? / Sor-uyor mu-y-muş-lar?

Example

  • Uykumda konuşuyor muymuşum?
  • Sınavdan geçiyor muymuşsun?
  • Seni arıyor muymuş?
  • Yarın tatile gidiyor muymuşuz?
  • Haftaya Barcelona’ya geliyor muymuşsunuz?
  • Bu yaz İstanbul’a gidiyorlar mıymış?

Use

Şimdiki zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • eylemin başkasından duyulduğunu, sonradan öğrenildiğini anlattığımız zaman
  • eylemin sonradan fark edildiğini anlattığımız zaman

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans