Unit 6.1

İsim Cümlelerinde Duyulan Geçmiş Zaman: Olumlu

Contributors

Introduction

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır. Türkçede isim türündeki kelimelere de belirsiz geçmiş zaman eki gelebilir.

Form

İsim cümlelerinde belirsiz (duyulan) geçmiş zamanın yapı formülü şu şekildedir:

isim kökü + “-(y)mIş” eki/”imiş” sözcüğü + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki isim kökünden hemen sonra gelir.

Example

  • Çok yaramaz bir çocukmuşum.
  • Eskiden fotoğrafçıymışsın.
  • Geçen yıl boyu daha kısaymış.
  • Büyük bir evimiz varmış.
  • Küçükken çok yaramaz çocuklarmışsınız.
  • Ankara’da yaşarken mutluymuşlar.

Use

-(y)mIş” eki ve “-imiş” sözcüğü “-mIş” ekiyle aynı şekilde kullanılırlar. Nesneler, sıfatlar ve var/yok kelimelerinden sonra gelirler. “imiş” sözcüğü, “-(y)mIş” ekine göre Türkçede yaygın değildir.

Related

Türkçede isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumlunun yanında inkar eden isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumsuz ve soran isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman soru da vardır.
A1 seviyesinde  bunlara da bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz:

 

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans