Unit 5.1

Gelecek Zaman – Olumsuz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Gelecek zaman eylemde belirtilen işin veya hareketin henüz yapılmadığını, daha sonra yapılacağını anlatır.

Olumsuz gelecek zaman cümlesi eylemin gelecekte yapılmayacağını anlatırken kullanılır.

Form

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek ekleridir.

Olumsuz gelecek zaman cümlesi yapmak için -acak, -ecek ekinden önce -ma, -me eklerinden birini getiririz.

Olumsuz gelecek zaman: fiil + -ma + -(y)acak + şahıs eki

Olumsuz gelecek zaman: fiil + -me + -(y)ecek + şahıs eki

Ben gel-me-y-ecek*-im gelmeyeceğim
Sen git-me-y-ecek-sin gitmeyeceksin
O anla-ma-y-acak anlamayacak
Biz konuş-ma-y-acak*-ız konuşmayacağız
Siz dinle-me-y-ecek-siniz dinlemeyeceksiniz
Onlar gör-me-y-ecek-ler görmeyecekler

* “k” ünsüzünden sonra gelen ek ünlüyle başlarsa “k” sesi “ğ” sesine dönüşür.

Example

 • Olumsuz gelecek zaman: fiil + -ma + -(y)acak + şahıs eki
  • Telefon numaramı yazmayacağım.
  • Arkadaşım olmayacaksın.
  • Seni aramayacağım.
 • Olumsuz gelecek zaman: fiil + -me + -(y)ecek + şahıs eki
  • Okula gelmeyeceğim.
  • Uzun süre sonra görüşmeyeceksiniz.
  • Bugün okula gitmeyecekler.

Use

 1. Fiilde bildirilen işin ve hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra yapılacağını belirtir.
 2. Emir anlamında kullanılabilir.
 3. Fiilin yapılması gerektiğini anlatabilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans