Unit 5.1

Gelecek Zaman – Olumsuz

Introduction

Gelecek zaman eylemde belirtilen işin veya hareketin henüz yapılmadığını, daha sonra yapılacağını anlatır.

Olumsuz gelecek zaman cümlesi eylemin gelecekte yapılmayacağını anlatırken kullanılır.

Form

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek ekleridir.

Olumsuz gelecek zaman cümlesi yapmak için -acak, -ecek ekinden önce -ma, -me eklerinden birini getiririz.

Olumsuz gelecek zaman: fiil + -ma + -(y)acak + şahıs eki

Olumsuz gelecek zaman: fiil + -me + -(y)ecek + şahıs eki

Ben gel-me-y-ecek*-im gelmeyeceğim
Sen git-me-y-ecek-sin gitmeyeceksin
O anla-ma-y-acak anlamayacak
Biz konuş-ma-y-acak*-ız konuşmayacağız
Siz dinle-me-y-ecek-siniz dinlemeyeceksiniz
Onlar gör-me-y-ecek-ler görmeyecekler

* “k” ünsüzünden sonra gelen ek ünlüyle başlarsa “k” sesi “ğ” sesine dönüşür.

Example

 • Olumsuz gelecek zaman: fiil + -ma + -(y)acak + şahıs eki
  • Telefon numaramı yazmayacağım.
  • Arkadaşım olmayacaksın.
  • Seni aramayacağım.
 • Olumsuz gelecek zaman: fiil + -me + -(y)ecek + şahıs eki
  • Okula gelmeyeceğim.
  • Uzun süre sonra görüşmeyeceksiniz.
  • Bugün okula gitmeyecekler.

Use

 1. Fiilde bildirilen işin ve hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra yapılacağını belirtir.
 2. Emir anlamında kullanılabilir.
 3. Fiilin yapılması gerektiğini anlatabilir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations

Lisans