Unit 0

Kişi Zamirleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zamirler, adların yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Altı farklı zamir çeşidi vardır: “Kişi Zamiri”, “Dönüşlülük Zamiri”, “İşaret Zamiri”, “Belgisiz Zamir”, “Soru Zamiri” ve “İlgi Zamiri”. Kişi zamirleri kişi isimlerinin yerini tutan sözcüklerdir.

Form

Türkçede kişileri tekil ve çoğul olma özelliklerine göre ayırırız. Eril, dişil ve nötr ayrımı Türkçede yoktur. Kişi zamirleri, genellikle cümlenin başında yer alırlar. Yapı formülü şu şekildedir:

kişi zamiri + tümleç + fiil

Kişi Kişi Zamiri
1’inci tekil kişi Ben
2’nci tekil kişi Sen
3’üncü tekil kişi O
1’inci çoğul kişi Biz
2’nci çoğul kişi Siz
3’üncü çoğul kişi Onlar

Example

 1. Cümlenin öznesi olarak
 • Ben kazandığım için ödülü aldım.
 • Sen ablandan daha güzelsin.
 • O benimle birlikte Almanca kursuna başladı.
 • Biz dün akşam eve dönerken üç tane yavru köpek bulduk.
 • Siz İngilizce bildiğiniz için turistlere yardım edebilirsiniz.
 • Onlar İspanya’ya İspanyolca öğrenmek için gittiler.2. Özel isimlerin yerine kullanarak anlatımda tekrardan kaçınma
 • [n/a]*
 • Arkandan abla diye seslendiklerinde senin onları duymadığını sandılar.
 • Bana sürekli Ali’nin nerede olduğunu sordular çünkü ondan haber alamadıklarını söylediler.
 • Patronumuz kız arkadaşım ve bana Çİnce öğrenmemiz gerektiğini söyledi çünkü bizi Çin’e göndermek istiyor.
 • En yakın arkadaşın ve sen yıllardır tanıştığınız için sizin aranıza kimse giremez.
 • Onları Rusça bildikleri için işe almışlar.

*1. tekil kişi için uygulanamaz.

Use

Kişi zamirleri aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 1. Cümlenin öznesini belirtmekte
 2. Özel isimlerin yerine kullanarak anlatımda tekrardan kaçınmakta

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans