Unit 1.2

Şimdiki Zaman – Soru


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Şimdiki zaman, yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde başladığını ve halen devam ediyor olduğunu söylerken kullanılır.

Şimdiki zamanda soru cümlesi, yaptığımız işin bulunduğumuz zaman dilimi içinde yapılıp yapılmadığını ve halen devam ediyor olup olmadığını sorgular.

Form

Şimdiki zaman eki -(ı)yor ekidir.

Şimdiki zamanda soru = (fiil + -(ı)yor) + (soru eki + kişi eki)

Ben git-i-yor mu-y-um Gidiyor muyum?
Sen oku-yor mu-sun Okuyor musun?
O sev-i-yor mu Seviyor mu?
Biz gel-i-yor mu-y-uz Geliyor muyuz?
Siz yaz-ı-yor mu-sunuz Yazıyor musunuz?
Onlar bak-ı-yor-lar mı** Bakıyorlar mı?

Not: Soru eki cümleden ayrı yazılır ve kişi eki soru ekinden sonra gelir. **

* git, et ve tat kelimeleri ile kullanıldığında t harfi d harfine dönüşür.

** “Onlar” kişi zamiri ile soru yapıyorken istisnai bir durum olarak kişi eki soru ekinden sonra değil -yor ekinden hemen sonra yazılır.

Example

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
  • Kitap okuyor musun?
  • Cep telefon numaranı deftere yazıyor musun?
  • Polisler geliyorlar ?
 2. Fiilin bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
  • Seni üzüyor muyum?
  • Sınıf arkadaşı ödevlerini bitirmesine yardım ediyor mu?
  • İş arkadaşların geliyorlar mı?
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için kullanılır.
  • Yarın Finlandiya’ya gidiyor muyum?
  •  Gelecek ay Almanya’ya tatile gidiyor musunuz?
  • İş arkadaşlarım haftaya Moskova’dan dönüyorlar ?
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.
  • Her ay doktora gidiyor musun?
  • Müdür her hafta öğretmenlerle toplantı yapıyor mu?
  • Öğrenciler her Çarşamba tiyatroya gidiyorlar ?

Use

 1. Fiilin içinde bulunduğumuz zaman içerisinde, konuşma anında yapıldığını söylerken kullanılır.
 2. Bulunduğumuz zaman içerisinde başlayıp gelecekte de devam edeceğini söylerken kullanılır.
 3. Gelecekte yapacağımız şeyler için  kullanılır.
 4. Düzenli olarak yaptığımız şeyler için kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans