Unit 4.1

Var – Yok


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Varoluş cümleleri iki farklı yüklemle yapılır. “Var” yüklemi mevcut olan veya sahip olduğumuz şeyler için kullanılır. “Yok” yüklemi ise mevcut olmayan veya sahip olmadığımız şeyleri anlatmak için kullanılır.

Form

Var/yok” yüklem görevinde kullanıldıkları için genellikle cümlenin sonunda yer alırlar. İsim soylu sözcüklerdir. Çoğunlukla 3. tekil şahıs çekimi kullanılır.

Olumlu Var
Olumsuz Yok

Soru Hali

Var/Yok ifadelerinin soru hali “” soru ekiyle yapılır. Yapı formülü şu şekildedir:

var/yok + mı soru eki

Example

 • Olumlu
  • Utangaç bir kardeşim var.
  • Çok çalışkan bir ablam var.
  • Çok ödevim var.
 • Olumsuz
  • İkinci ismim yok.
  • Üç tane siyah eteğim yok.
  • Bugün ödevimiz yok.
 • Soru Hali
  • Kırmızı bir çantan var mı?
  • Beyaz gömleğin yok mu?
  • Ödeviniz var mı?

Use

 1. Bir şeyin mevcut olduğunu söylerken “var” kullanırız. Bir şeyin orada bulunmadığını anlatırken “yok” kullanırız.
 2. Bir şeye sahip olduğumuzu belirtmek için “var” sözcüğünü, bir şeye sahip olmadığımızı belirtmek için “yok” sözcüğünü kullanırız.
 3. “Var” ve “yok” cümlede fiilin yerini tutarlar.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans