- Turkish Grammar A1 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a1-grammar -

Gelecek Zaman – Soru

Introduction

Gelecek zaman eylemde belirtilen işin veya hareketin henüz yapılmadığını, daha sonra yapılacağını anlatır.

Gelecek zamanda soru cümlesi eylemin daha sonra yapılıp yapılmayacağını sorgular.

Form

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek ekleridir. Gelecek zamanda soru cümlesi yapmak için gelecek zamanda çekimlenen fiile soru eki ekleriz.

Gelecek zamanda soru = (fiil + -acak, -ecek) (soru eki + şahıs eki)

Ben git-ecek mi-y-im Gidecek miyim?
Sen gel-ecek mi-sin Gelecek misin?
O bak-acak Bakacak mı?
Biz konuş-acak mı-yız Konuşacak mıyız?
Siz oku-y-acak mı-sınız Okuyacak mısınız?
Onlar gör-ecek-ler mi* Görecekler mi?

* “Onlar” kişi zamirini gelecek zaman ile kullanıyorken istisnai bir durum olarak şahıs eki soru ekinden sonra değil, gelecek zaman ekinden sonra gelir.

Example

  • Yarın okula geleyecek miyim?
  • Arkadaşım olacak mısın?
  • Bebek uyanacak mı?
  • Yarışmayı kazanacak mıyız?
  • Bu kış görüşecek misiniz?
  • Sabah ofise gelecekler mi?

Use

Fiilde bildirilen işin ve hareketin, içinde bulunulan zamandan sonra yapılacağını belirtir.

Emir anlamında kullanılabilir.

Fiilin yapılması gerektiğini anlatabilir.