- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Zarf Fiiller: -mAdAn

Introduction

Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcüklerdir ancak fiil çekim eklerini (şahıs eki, haber/dilek kipi) almayan, cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.

-mAdAn” zarf-fiili, fiilleri birbirine bağlar. Olumsuzluk gösteren durum ulaçlarındandır. Ana eylemin zarf-fiil almış eylemden bağımsız bir şekilde yapıldığını anlatır.

Form

-mAdAn” olumsuzluk bildiren bir fiilimsi olduğu için olumsuz biçimi yoktur. Yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-mAdAn” eki

yapmadan, gelmeden, konuşmadan, görmeden

Example

  • Portakal suyumu içmeden okula gitmem.
  • Bir kilo patates almadan eve gelme.
  • Beni öpmeden işe gitmez.
  • Alışveriş listesi yapmadan markete gitmeyin.
  • Öğretmenimizden izin almadan gitmedik.
  • Ödevlerini yapmadan oynamadılar.

Use

-mAdAn” zarf-fiili diğer fiilimsiler gibi sadece fiillere gelir.Bu zarf-fiili şu durumlar için kullanırız:

  • Ana eylemin zarf-fiil eki almış eylemden bağımsız bir şekilde yapıldığını anlatmak için
  • -(y)Ip ve “-ArAk” zarf-fiilleri gibi fiilin tarzını anlatmak için
  • Ana eylemdeki hareketin zarf-fiil almış eylemden daha önce gerçekleştiğini anlatmak için