- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zaman: Olumsuz

Introduction

Gelecek Zaman söylenilen işin bulunan zamandan sonra yapıldığını anlatan haber kipidir. Söz söylendikten sonra eylem gerçekleşecektir. Bunun dışında emir vermek, tehdit etmek gibi anlamları da sağlar.

Form

fiil kökü + “-mA” + “-AcAk” eki + şahıs eki
İnce ünlüler (e,i,ö,ü) → “-me”; Kalın ünlüler (a,ı,o,u) → “-ma

Fiil kökü: al-

Kişi Olumsuz
Ben Al-ma-y-acağ-ım
Sen Al-ma-y-acak-sın
O Al-ma-y-acak
Biz Al-ma-y-acağ-ız
Siz Al-ma-y-acak-sınız
Onlar Al-ma-y-acak-lar

Fiil kökü: git-

Kişi Olumsuz
Ben Git-me-y-eceğim
Sen Git-me-y-eceksin
O Git-me-y-ecek
Biz Git-me-y-eceğiz
Siz Git-me-y-eceksiniz
Onlar Git-me-y-ecekler

Example

  • Seni yarın aramayacağım.
  • Paella hazırlamayacaksın.
  • Seni aramayacak.
  • Yarın tatile gitmeyeceğiz.
  • Haftaya Barcelona’ya gitmeyeceksiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gitmeyecekler.

Use

Sadece fiil soylu sözcüklere gelir. Türkçede gelecek zamanı üç farklı anlamda kullanırız.

  1. eylem sonra yapılacağında
  2. emir vermek, tehdit etmek istediğimizde
  3. gereklilik kipinin yerine kullanmak istediğimizde