- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zamanın Rivayeti: Olumsuz

Introduction

Gelecek zamanın rivayeti, konuşan kişinin eylemin konuşma zamanından sonra gerçekleşeceğini başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Gelecek zamanın rivayetinin yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + -mA eki + “-(y)AcAkmIş” eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki genellikle “-AcAk” ekiyle “-mIş” ekinin arasına girer ve ek “-(y)AcAklArmIş” hâlini alır.

Kişi Olumsuz
Ben Konuş-ma-yacak-mış-ım
Sen Konuş-ma-yacak-mış-sın
O Konuş-ma-yacak-mış
Biz Konuş-ma-yacak-mış-ız
Siz Konuş-ma-yacak-mış-sınız
Onlar Konuş-ma-yacak-mış-lar / Konuş-ma-yacak-lar-mış

 

Example

  • Seni yarın aramayacakmışım.
  • Paella hazırlamayacakmışsın.
  • Seni aramayacakmış.
  • Yarın tatile gitmeyecekmişiz.
  • Haftaya Barcelona’ya gitmeyecekmişsiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gitmeyeceklermiş/ gitmeyecekmişler.

Use

Gelecek zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlar için kullanılır:

  • gelecekte olacak eylemin başkasından duyulduğunu anlatmak için
  • gelecekte olacak eylemin sonradan öğrenildiğini anlatmak için