- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Zarf Fiiller: -(y)Ip

Introduction

Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcüklerdir ancak fiil çekim eklerini (şahıs eki, haber/dilek kipi) almayan, cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.

-(y)Ip” zarf-fiili, fiilleri birbirine bağlar. Genel olarak birbiri ardınca yapılan, aynı türden kelimeleri birbirine bağlayan bir bağlama zarf-fiilidir.

Form

Fiil kökü ünlü bir harfle bitiyorsa “y” yardımcı sesi eklenir. “-(y)Ip” zarf-fiilinin yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-(y)Ip

Gidip, Ağlayıp, Görüp, Koyup

-(y)Ip” ZARF-FİİLİNİN OLUMSUZU

Zarf-fiilleri olumsuzluk ekini alabilir. Olumsuzluk yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + olumsuzluk eki + “-(y)Ip” eki

gitmeyip, ağlamayıp, görmeyip, koymayıp

Example

  • Portakal suyumu içip okula gittim.
  • Beni öpmeyip onu öptün.
  • Okula gitmeyip evde kaldı.
  • Öğretmenimizden izin alıp eve gittik.
  • Ödevlerinizi yapmayıp oyun oynadınız.
  • Alışveriş listesi yapıp markete gittiler.

Use

-(y)Ip” zarf-fiili diğer fiilimsiler gibi sadece fiillere gelir. Dört farklı temel alanda kullanılır:

  • eklendiği fiilin ana eylemden önce yapıldığını anlatmakta
  • ve” bağlacı yerine
  • -ArAk” zarf-fiili gibi bağlandığı fiilin tarzını anlatmakta
  • fiil tekrarıyla eylemin tekrarlandığını anlatmakta