- Turkish Grammar A1 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a1-grammar -

Sayma Sayıları

Introduction

Türkçede herhangi bir şeyin miktarını ya da kaç tane olduğunu belirtmek için sayma sayılarını kullanırız. (Örneğin; bir/iki/üç elma)

Form

Sayma sayıları genellikle isimden önce gelir.

 • 0 – Sıfır
 • 1 – Bir
 • 2 – İki
 • 3 – Üç
 • 4 – Dört
 • 5 – Beş
 • 6 – Altı
 • 7 – Yedi
 • 8 – Sekiz
 • 9 – Dokuz
 • 10 – On

Example

 • Küçük kardeşimin beş tane oyuncak bebeği var.
 • Okuldaki İngilizce öğretmenim Fransızca ve Almanca ile birlikte üç yabancı dil biliyor.
 • Aynı siyah gömlekten iki tane aldım.

Use

Sayma sayılarını herhangi bir şeyin kaç tane olduğunu söylemek istediğimizde kullanırız.

Sayma sayılarını genellikle isimlerin önüne getiririz fakat cümlede fiil olarak da kullanılabilirler.