- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Belgisiz Zamirler

Introduction

Birden fazla ismin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunların çoğu, belgisiz sıfatlara çekim eki (3. şahıs iyelik ekleri) getirilerek yapılır. Sıfatla ilgisi olmayanlar da vardır.

Form

Aslında çoğu belgisiz zamir, belgisiz sıfatların “ı, i, u, ü” iyelik eki almış şeklidir. Cümle içinde sıkça kullandığımız belgisiz adıllar şunlardır:

biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey…

Belgisiz sıfattan yapılanlar: “birkaç-ı, bazı-ları, bir-i, pek çoğ-u, pek az-ı, bazı-sı, tüm-ü, bütün-ü, bir kısm-ı, her bir-i, başka-sı, hiçbir-i…”

Example

  • Birisi kırmızı şarap aldı.
  • Hepsi yuvarlak çizdi.
  • Herkes yarın sinemaya gidecek.
  • Birkaçı metalden yapılmış.
  • Pek çoğu beyaz şarap sevmez.
  • Her biri farklı bir yemek yaptı.

Use

Hangi varlığın yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan, sayısı, miktarı ve ölçüsü hakkında net rakam vermeyen; nesneleri belli belirsiz bir şekilde temsil eden zamirler “belgisiz zamirler“dir.