- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Yapım Ekleri: lI

Introduction

“-lı” eki adları sıfatlara dönüştürür. “-lı” eki alan kelimeler, o özelliğe sahip anlamını verir.

Form

isim kökü + “-lı/-sIz” eki

şekerli, yağlı, boyalı, sesli

şekersiz, yağsız, boyasız, sessiz

Example

 • Öğretmenlik alanında tecrübeliyim.
 • Akşam yemeğini çok tuzlu yapmışsın.
 • Sabahları daima şekerli kahve içer.
 • Sınıfımdaki arkadaşlarım çok akıllar.
 • Green Peace’de gönülyüz.
 • Kız arkadaşımın ailesi Ankaralar.

Use

 • Soyut ve somut isimler ve sıfat türetir. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz.
 • Kişinin nereli olduğunu bildirir:
  • Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli…
 • Bir şeyin içinde daha çok ne bulunduğunu bildirir:
  • tuzlu, şekerli, acılı, tozlu…
 • Soy, devlet bildirir:
  • Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu…
 • Durum (medenî hâl) bildirir:
  • sözlü, evli, nişanlı…
 • Renk bildirir; ikileme kurar:
  • mavili, yeşilli, kırmızılı, allı yeşilli, sarılı kırmızılı…
 • Kişinin sahip olduğu özelliği bildirir:
  • bilgili, tecrübeli, akıllı, görgülü, saygılı, kültürlü, akıllı uslu, …
 • Diğerleri:
  • gönüllüler, gönüllü (kişiler), irili ufaklı, kadınlı erkekli…

Related

A1 seviyesinde  bunlara da bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz: