Αναφορικές Αντωνυμίες

Ανισοσύλλαβα Αρσενικά Ουσιαστικά σε: -άς

Ανισοσύλλαβα Αρσενικά Ουσιαστικά σε: -έας

Ανισοσύλλαβα Αρσενικά Ουσιαστικά σε: -ης

Ανισοσύλλαβα Επίθετα σε: -ης, -α, -ικο

Ανισοσύλλαβα Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -ά, -ού

Ανισοσύλλαβα Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -η

Ανισοσύλλαβα Ουδέτερα Ουσιαστικά σε: -ιμο

Ανισοσύλλαβα Ουδέτερα Ουσιαστικά σε: -ς

Ανώμαλα Παραθετικά Επιθέτων

Αόριστες Αντωνυμίες

Απρόσωπα Ρήματα & Εκφράσεις

Β’ Συζυγία: Β’ Τάξη Π/Φ

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: Αποτελεσματικές

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: Τελικές

Δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις: Χρονικές

Επίθετα σε: -ής, -ιά, -ί

Επίθετα σε: -ύς, -ιά, -ύ

Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -ση, -ψη, -ξη

Ισοσύλλαβα Θηλυκά Ουσιαστικά σε: -ώ

Ισοσύλλαβα Ουδέτερα Ουσιαστικά σε: -ος

Κτητικές Αντωνυμίες

Μετοχή Ενεργητικής Φωνής

Μετοχή Παθητικής Φωνής

Ονοματικές Δευτερεύουσες Προτάσεις: Ενδοιαστικές

Ονοματικές Δευτερεύουσες Προτάσεις: Πλάγιες Ερωτηματικές

Οριστική: Αόριστος Π/Φ

Οριστική: Εξακολουθητικός Μέλλοντας Π/Φ

Οριστική: Παρακείμενος Ε/Φ

Οριστική: Παρακείμενος Π/Φ

Οριστική: Παρατατικός Π/Φ

Οριστική: Στιγμιαίος Μέλλοντας Π/Φ

Οριστική: Συντελεσμένος Μέλλοντας Ε/Φ

Οριστική: Συντελεσμένος Μέλλοντας Π/Φ

Οριστική: Υπερσυντέλικος Ε/Φ

Οριστική: Υπερσυντέλικος Π/Φ

Παρατακτικοί Σύνδεσμοι

Προστακτική: Αόριστος Ανωμάλων Ρημάτων

Προστακτική: Αόριστος Ε/Φ

Ρήματα + να

Ρήματα + ότι/πως

Υποτακτική: Αόριστος Ε/Φ

Υποτακτική: Αόριστος Π/Φ

Υποτακτική: Ενεστώτας Π/Φ

Υποτακτική: Παρακείμενος Ε/Φ

Υποτακτική: Παρακείμενος Π/Φ

Υποτακτικοί Σύνδεσμοι