- Turkish Grammar A1 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a1-grammar -

Emir Kipi Olumlu

Introduction

Emir kipini eylemin yapılmasını emrederken kullanırız.

Emir kipinin ekleri yoktur. Fiillere Şahıs ekleri -sin, -in(iz), -sinler getirilerek yapılır.

Form

Emir kipinin kip eki yoktur. Şahıs ekleriyle çekimlenir.

Fiil + şahıs eki

Defterlerinizi açın ve söylediklerimi yazın.

Testlerinizi önünüze koyun.

Example

  • Telefonunu aç.
  • Ödevinizi bitirin.
  • Biletlerinizi alın.
  • Otobüse bininiz.
  • Kolay gelsin.

Use

1. Bir işin yapılmasını emrederken kullanılır.

Yerlerinize oturun.

Sınavda sağa sola bakmayın.

2. Emir kipinin, ikinci çoğul şahıs ekiyle kullanıldığında, rica anlamı vardır.

Lütfen söyleyin!

Lütfen, şu kalemi veriniz!

3. Emir kipi dilek, istek anlamında da kullanılır.

Kolay gelsin.

Afiyet olsun.