- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

İsim Cümlelerinde Duyulan Geçmiş Zaman: Soru

Introduction

Belirsiz (duyulan) geçmiş zaman konuşanın, eylemin gerçekleştiğini başkasından duyduğu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatan zamandır. Türkçede isim türündeki kelimelere de belirsiz geçmiş zaman eki gelebilir.

Form

İsim cümlelerinin soru halinin yapı formülü şu şekildedir:
isim kökü+ “mI” eki + “-(y)mIş” eki/”imiş” sözcüğü + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki genellikle isim kökünden hemen sonra gelir.

Example

  • Yaramaz bir çocuk muymuşum?
  • Eskiden fotoğrafçı mıymışsın?
  • Geçen yıl boyu kısa mıymış?
  • Sınıfta sevilen çocuklar mıymışız?
  • Küçükken çok yaramaz çocuklar mıymışsınız?
  • Ankara’da yaşarken mutlular mıymış?

Use

-(y)mIş” eki ve “-imiş” sözcüğü “-mIş” ekiyle aynı şekilde kullanılırlar. Nesneler, sıfatlar ve var/yok kelimelerinden sonra gelirler. “imiş” sözcüğü, “-(y)mIş” ekine göre Türkçede yaygın değildir.

Related

Türkçede isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman sorunun yanında onu inkar eden  isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumsuz [1] ve belirten isim cümlelelerinde duyulan geçmiş zaman olumlu [2]da vardır.
A1 seviyesinde  bunlara da bakabilirsiniz:
A2 seviyesinde şunlara da bakabilirsiniz: