- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zamanın Hikâyesi: Olumlu

Introduction

Gelecek zamanın hikâyesi Türkçedeki birleşik zamanlardan biridir. Eylemin konuşma anından önceki bir zamanda söz konusu olduğunu veya planlandığını anlatır.

Form

Gelecek zamanın hikâyesinin eki “-(y)AcAktI”dır. Gelecek zaman eki “-AcAk” ve belirli (görülen) geçmiş zaman eki “-DI” nın birleşmesiyle oluşmuştur.

Gelecek zamanın hikâyesinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-(y)AcAktI” eki + şahıs eki

Kişi Olumlu
Ben Bin-ecek-ti-m
Sen Bin-ecek-ti-n
O Bin-ecek-ti
Biz Bin-ecek-ti-k
Siz Bin-ecek-ti-niz
Onlar Bin-ecek-ti-ler / Bin-ecek-ler-di

 

Example

  • Seni yarın arayacaktım.
  • Paella hazırlayacaktın.
  • Seni arayacaktı.
  • Yarın tatile gidecektik.
  • Haftaya Madrid’e gidecektiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gideceklerdi/ gidecektiler.

Use

Gelecek zamanın hikâyesi birleşik zamanlı ve fiil soylu sözcüklere eklenir. Geçmişte gelecekte yapılması planan olaylar için kullanırız. Ama bu eylemler gerçekleşmez. Gelecek zamanın hikâye kipi iki temel görevde kullanılır.

  • eylemin konuşma anından önce söz konusu olduğunu göstermede
  • eylemin konuşma anından önce planladığını anlatmada