- Turkish Grammar A2 Level - https://open.books4languages.com/turkish-a2-grammar -

Gelecek Zamanın Rivayeti: Olumlu

Introduction

Gelecek zamanın rivayeti, konuşan kişinin eylemin konuşma zamanından sonra gerçekleşeceğini başkasından duyduğunu, sonradan öğrendiğini ya da sonradan fark ettiğini anlatır.

Form

Birleşik zamanlı fiil çekimlerindendir. Eki “-(y)AcAkmIş”tır.

Gelecek zamanın rivayetinin yapı formülü şu şekildedir:
fiil kökü + “-(y)AcAkmIş” eki + şahıs eki

Not: İstisnai bir durum olarak, üçüncü çoğul şahısta şahıs eki genellikle -AcAk” ekiyle -mIş” ekinin arasına girer ve “-(y)AcAklArmIş” hâlini alır.

Kişi Olumlu
Ben Konuş-acak-mış-ım
Sen Konuş-acak-mış-sın
O Konuş-acak-mış
Biz Konuş-acak-mış-ız
Siz Konuş-acak-mış-sınız
Onlar Konuş-acak-lar-mış / Konuş-acak-mış-lar

 

Example

  • Size yarın gelecekmişim.
  • Paella hazırlayacakmışsın.
  • Seni arayacakmış.
  • Yarın tatile gidecekmişiz.
  • Haftaya Barcelona’ya gidecekmişsiniz.
  • Bu yaz İstanbul’a gideceklermiş/ gidecekmişler.

Use

Gelecek zamanın rivayeti birleşik zamanlı fiildir ve fiil soylu sözcüklere gelir. Bu fiil çekimi aşağıdaki durumlar için kullanılır:

  • gelecekte olacak eylemin başkasından duyulduğunu anlatmak için
  • gelecekte olacak eylemin sonradan öğrenildiğini anlatmak için