Unit 10.2

Ara Söz, Ara Cümle

Advertising

Introduction

Cümlenin herhangi bir ögesi olarak kabul edilmeyen söz veya sözcük grubuna ara sözcümle şeklinde olanlara ise ara cümle denilmektedir. Ara söz ve ara cümleler cümleden çıkarıldığında, cümlede anlatılmaya çalışılan unsurlarda eksilme meydana gelmez, cümlenin anlamı bozulmaz.

Form

Ara söz ve ara cümleler cümle içinde; iki virgül arasında, iki kısa çizgi arasında ya da parantez içinde kullanılır.

  • Şuradaki çantayıkırmızı olanıuzatır mısınız? (Bli. NAS, Y)
  • Duygugeçen yıl bizim öğrencimizdidün bizi ziyaret etti. (Ö, AC, ZT, Bli. N, Y)
  • Mustafa’yı – sonradan kursa katılanı – çok takdir ediyorum. (Bli. NAS,  ZTY)
  • Konuşmayı (en iyi yaptığını düşündüğü şeyibu kitaptan öğrenmişti. (Bli. NASDTY)

NOT: Bir ara söz cümle içinde herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir.

Örnekler:

 • Oğuzhancan dostumdün ameliyat oldu.
  (ÖASZTY), (Ara söz öznenin açıklayıcısı)
 • İstanbul’dangecesi sümbül kokan şehirdenüzülerek dönüyorum.
  (DT, AS, ZT, Y), (Ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısı)
 • Önümüzdeki hafta Çamlıdere’ye, Kızılcahaman’ın ilçesine, gideceğiz.
  (ZTASDTY), (Ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısı)
 • Bin bir zorlukla aldığım gitarımı, ilk enstrümanımı, kardeşime hediye ettim.
  (Bli. N, AS, DT, Y), (Ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı)
 • İki gün sonra – Perşembe günü– takip ettiğim derginin yeni sayısı çıkacak.
  (ZT, Ö, Y), (Ara söz zarf tümlecinin açıklayıcısı)

NOT: Ara söz, cümlenin herhangi bir ögesi olmadığı durumlarda da cümlede bulunabilir.

Örnekler:

 • Sana anlattığı şeylerbuna adım gibi eminimdoğru değil. (ÖASY)
 • Mahkemenin önümüzdeki ayda sonuçlanabileceğini – ki hiç sanmıyorum – iddia ediyor. (Bli. NASY)

Use

 1.  Cümlenin tamamının ya da cümledeki bir ögenin anlamını kuvvetlendirmekpekiştirmek ya da açıklamak amacıyla kullanılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans