Unit 5.2

Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Ettirgen Fiil

Advertising

Introduction

Geçişli bir fiilin kök ya da gövdesine “-Ir, -t, -DIr” eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle oluşturulan, bunun sonucunda geçişlilik derecesi arttırılan (bir nevi çift geçişli) fiillere “ettirgen çatılı eylemler” denir.

Form

 Fiilin köküne bakılır. Fiilin kökü geçişli ise ve bu kökün ettirgenlik yapan “-Ir, -t, -DIr” ekleri sayesinde geçişlilik derecesi arttırılmışsa bu fiilin nesnesine göre ettirgen bir fiil olduğu anlaşılır.

Geçişli fiil Ettirgen fiil Ettirgen fiil
onu temizle-mek onu temizle-t-mek onu temiz-le-ttir-mek
onu sil-mek onu sil-dir-mek onu sil-dirt-mek
onu bul-mak onu bul-dur-mak onu bul-durt-mak
onu kes-mek onu kes-tir-mek onu kes-tirt-mek
onu iç-mek onu iç-ir-mek onu iç-irt-mek

            

Use

Ettirgen fiillerde, eylem çoğunlukla özne tarafından değil de bir aracı tarafından yapıldır, özne işi ya ikinci bir kişiye yaptırır ya da ikinci kişiyi aracı koyarak üçüncü kişiye yaptırır.

  1. Oldurgan fiil de ettirgen fiil de “-Ir, -t, -DIr” eklerini alırlar.
  2. Bu ekler ettirgen fiilde geçişli bir köke, oldurgan fiilde ise geçişsiz köke gelir.
  3. Ettirgen fiillerde işi yapan bir aracı bulunurken, oldurgan fiilde böyle bir aracı bulunmaz, özne doğrudan fiili kendi gerçekleştirir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans