Unit 9.2

Zarf-Fiiller: “-mAktAnsA, -mAk varken, -mAk yerine”

Advertising

Introduction

Türkçede kullandığımız birleşik zarf-fiillerdendirler. İki cümleciği birbilerine bağlarlar. Bu ulaçların hepsi aynı anlama sahiptir. Bahsedilen iki eylemden birini tercih etme anlamı vardır.

Form

Bu ulaçlar “-mAk” isim-fiili “-DAn” ayrılma hâl eki ve “-sA” şart eki ile (-mAktAnsA) “var” koşacı ve “-(i)ken” ulacı (-mAk varken) ya da “yerine” sözcüğü ile birleşebilir (-mAk yerine)

Yapı formülleri şu şekildedir:

fiil kökü + -mAktAnsA/-mAk varken/-mAk yerine

Use

Bu ulaçların sadece bir kullanım alanı vardır ve hepsi aynı anlama sahiptir. Ancak aralarında küçük bir fark bulunmaktadır:

  1. iki eylemden birini tercih etme anlamı vardır.
  2. -mAktAnsA” ve “-mAk yerine” ulaçlarında asıl fiil, zarf-fiil eki alan eyleme karşı tercih edilir.
  3. -mAk varken” ulacında ise zarf-fiil eki almış fiil, diğer fiile karşı tercih edilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans