Unit 4.1

Cümlenin Ögeleri: Zarf Tümleci

Advertising

Introduction

Yüklemdeki iş, hareket ve oluşu; zaman, durum, miktar, sebep ve yer-yön bildirerek tamamlayan kelime veya kelime gruplarına zarf tümleci denir. Bir cümledeki zarf tümlecini bulabilmek için yükleme “ne zaman, nasıl, ne kadar, neden, niye, nereye” sorularından biri sorulur. Bir cümlede aynı ya da aynı türden birden fazla zarf tümleci bulunabilir.

Form

Zaman bildiren zarf tümleci örnekleri:

 • Ahmet Bey’i çarşıdan çıkarken görmüştüm. (ne zaman görmüştüm), (Bli. N, ZT, Y)
 • Her yıl birçok meteor taşı dünyamızın atmosferini geçerek yeryüzüne düşmektedir. (ne zaman düşmektedir), (ZT, Ö, ZT, DT, Y)

Durum bildiren zarf tümleci örnekleri:

 • Görevliler hepimizin evraklarını tek tek inceledi. (nasıl inceledi), (Ö, Bli. N, ZT, Y)
 • Tahtadan sandalyeleri hızla salona taşıdı. (nasıl taşıdı), (Bli. N, ZT, DT, Y)

Miktar bildiren zarf tümleci örnekleri:

 • Kursta öğrendiklerini evde iki saat tekrar etti. (ne kadar tekrar etti), (Bli. NDTZTY)
 • Akşama kadar pencerenin kenarında eve gelmeni bekledim. (ne kadar bekledim), (ZT, DT, Bli N.Y)

Sebep bildiren zarf tümleci örnekleri:

 • Öfkesinden etrafındaki insanlara ağır sözler söylüyordu(niçin söylüyordu), (ZT, DT, Bsiz N. Y)
 • Misafirleri geldiğinden bugün yaptığı tüm planlarını iptal etti. (neden iptal etti), (ZT, Bli N. Y)

Yer-yön bildiren zarf tümleci örnekleri:

 • Arkasından fırlatılan taştan kurtulmak için ileri atıldı. (nereye atıldı), (ZT, ZT, Y)
 • Tüm kuvvetini toplayarak elindeki çuvalı yukarı taşıdı. (nereye taşıdı), (ZT, Bli N. ZT, Y)

Yön bildiren kelimeler çekim eki alarak kullanılırsa zarf tümleci değil, dolaylı tümleç ya da belirtili nesne olurlar.

 • Onu aşağı indirdi. (Zarf tümleci)
 • Onu aşağıya indirdi. (Dolaylı tümleç)
 • Ona aşağıyı temizletti. (Belirtili Nesne)

Use

Zarf tümleçleri cümledeki eylemle ilgili zaman, durum, miktar, sebep veya yön ayrıntısı verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans