Unit 4.1

Cümlenin Ögeleri: Edat Tümleci

Advertising

Introduction

Yüklemin anlamını birliktelik, araç, özgülük, amaç gibi yönlerden tamamlayan ve “ile, için” edatlarıyla birlikte kullanılan öğelerdir. Edat tümlecini bulmak için yükleme “ne ile, kimin ile, kimin için, ne için” soruları yöneltilebilir.

Form

Edatlar birliktelik ya da özgülük anlamı kattığı sözcükten sonra gelerek bir edat tümleci oluşturur. Edat tümleci cümledeki vurguya bağlı olarak cümlede her yere gelebilir.

  • Hacca bu yıl uçak ile gidilecekmiş. (araç), (ne ile gidecekmiş), (DTZTET, Y)
  • Onca parayı çantayla taşıyordu. (araç), (ne ile taşıyordu), (Bli. NETY)
  • Alışverişe Elif’le gideceğiz. (birliktelik), (kimin ile gideceğiz), (DTETY)
  • Bu pastayı senin için yaptım. (özgülük), (kimin için yaptım), (Bli. NETY)
  • Para kazanmak için Almanya’ya gitmiş. (amaç), (ne için gitmiş), (ETDTY)

Edat tümleci ile zarf tümlecinin farkı: “İçin” edatı cümleye neden-sonuç anlamı katarsa birlikte kullanıldığı öge edat tümleci değil “zarf tümleci” olur.

Use

Edat tümleçlerini, cümledeki eylemin neyle, kiminle veya ne amaçla yapıldığını anlatmada kullanırız.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans