Unit 3.1

Durum (Hâl) Ekleri: “-(y)A, -DA, -DAn (Yan İşlevler)”

Advertising

Introduction

Hâl ekleri, cümlede adlar ile fiiller arasındaki geçici anlam bağlarını kurmak üzere adların girdiği durumları karşılayan eklerdir. Hâl ekleri belirtme hâli, yönelme hâli, ayrılma, bulunma, vasıta hâli ve eşitlik hâli olmak üzere altıya ayrılır.

Form

-(y)A, -DA, -DAn” durum ekleri eylemlerin hedefini, yerini ve kaynağını göstermek olan temel işlevleri dışında da işlevler üstlenir. Bu durum ekleri “amaç”, “zaman belirtme”, “gerekçe” bildirme gibi işlevleri vardır.

Yapı formülü hâl eklerinin kullanımında görüldüğü gibi aynı şekildedir:

isim kökü + “-(y)A/-DA/-DAn” hâl ekleri

Use

-(y)A, -DA, -DAn” durum eklerinin pek çok kullanım alanı vardır:

-(y)A” Hâl Eki

Yönelme eki “-(y)A” kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

 1. Zaman ve süre
 2. Amaç bildirme
 3. Sebep bildirmek
 4. değin, doğru, göre, kadar gibi edatlarla birlikte kullanıldığında zarf oluşturur
 5. “fiyat, miktar” ve “oran”

-DA” Hâl Eki

Bulunma hâli eki “-DA” nın kullanım alanları aşağıdakiler gibidir:

 1. Zaman bildirmek
 2. Sayı adlarında yaş bildirmek
 3. -Iş/-Uş” isim-fiil ekleriyle “-dığı zaman, -IncA, -(y)ken” anlamını
 4. Zarf görevinde ikilemelerde

-DAn” Hâl Eki

Ayrılma hâli eki “-DAn” kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

 1. -den dolayı”, “-dığı için” ulaçları gibi sebep-sonuç ilişkisi
 2. Nesnenin hangi maddeden yapıldığı
 3. Bir bütünün parçası olduğunu

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans